Código Postal 8198 de Sant Cugat Del Valles

El código postal 8198 pertenece a Sant Cugat Del Valles. Se reparte entre las siguientes zonas.

ABELLES,Carrer
ACACIES,Passeig
ADRIA,Paratge
ADRIA PARDOS,Carrer
AIGUALLONGA,Plaza
AIGUES DE SABADELL,Carrer
AIGUES DE SABADELL,Passatge
AILANT,Carrer
ALBERCOC,Passeig
ALBERS,Passeig
ALBERS,Passatge
ALVAREZ,Paratge
ANTIC DE CAN BORRULL,Carrer
ANTIC DE TERRASSA A BARCELONA,Cami
ARBUSTOS,Carrer
ARRABASSADA KM 4 a 8,4,Carretera
ARRABASSADA A LA FLORESTA,Carretera
ASPANIAS,Cami
AURO,Carrer
AVELLANERS,Passeig
BALADRE,Carrer
BARNADES,Paratge
BATLLORI,Paratge
BONAVISTA,Carrer
BONFILL,Paratge
BOSC GRAN,Carrer
BROS,Paratge
BUSCARONS
CAN BORRULL,Avinguda
CAN BUSQUETS,Avinguda
CAN BUSQUETS,Drecera
CAN LLOBET,Carrer
CAN PAGAN,Cami
CAN ROCA,Cami
CAN TRABAL,Avinguda (Impares del 51 al final) (Pares del 22 al final)
CANAL DE SUEZ,Carrer
CAPELLA,Cami
CAPELLA,Passeig
CAQUI,Passeig
CAQUI,Paratge
CASALOT,Carrer
CASINO,Carrer
CATALPA,Carrer
CEDRELA,Carrer
CENTRAL,Drecera
CENTRE,Plaza
CERCIS,Carrer
CIRERER D'ARBOÇ,Carrer
COCOS,Carrer
COSCOLL,Drecera
COT,Paratge
CREPUSCLE,Passeig
CREPUSCLE, DEL,Passatge
CUPRE,Carrer
DALMAU,Carrer
DALMAU,Passatge
DINAMARCA
DIPOSIT,Carrer
DIPOSIT,Paratge
DIPUTACIO,Carrer
DOCTOR VILLAR,Plaça
DOS TERMES,Carrer
EMETERIO ESCUDERO,Avinguda
ESCALES DE TARRUELL,Carrer
ESPORT,Carrer
ESQUIROL, DEL
ESTACIO,Avinguda
ESTEL,Carrer
ESTRET DE GIBRALTAR,Carrer
ESTRETS,Plaça
EVONIM,Drecera
FLORESTA, LA (VER CALLEJERO DE SANT CUGAT DEL VALLES)
FONT D´EN SALANDRIGUES,Carrer
FONT DEL FUMET,Cami
FONT DEL FUMET,Carrer
FONT RICA,Cami
FREIXES,Paratge
FUMET,Paratge
GINJOLER,Carrer
GIRA-SOL, DEL,Paratge
GLA,Carrer
GLADIOL,Paratge
GOLF DE BISCAIA,Carrer
GOLF DE BOTNIA,Carrer
GOLF DE ROSES,Carrer
GOLF DE VALENCIA,Carrer
GRACIES,Carrer
GUIX BORRULL,Avinguda
JOAN PLANAS,Carrer
JOSEP PLAYA,Plaça
LLAC,Avinguda
LLIMONA,Paratge
MAJOR DE LA FLORESTA,Carrer
MALVA REIAL,Carrer
MAR EGEU
MARGARIT,Carrer
MAS DEL BOSC,Carrer
MENDEZ NUÑEZ
MIMOSA,Passeig
MINES,Avinguda
MIQUEL ROS,Plaça
MIRALLES,Paratge
MIRANDA,Paratge
MONTSENY,Avinguda
MORET,Carrer
NENUFAR,Carrer
NIU GUERRER,Carrer
NOU DE LA FLORESTA,Carrer
OCEA PACIFIC,Carrer
ORENGA,Carrer
PALMERA,Carrer
PALMIRA,Paratge
PAPALLONES,Carrer
PARDOS,Drecera
PARES,Paratge
PAS DE L'ESTACIO,Carrer
PAULONIA,Carrer
PEARSON,Carrer
PEARSON,Passatge
PERE PLANAS,Avinguda
PERE PLANAS,Plaça
PESCADOR,Carrer
PINYA,Carrer
PISCINA,Avinguda
PLA,Paratge
POLLANCRES,Passeig
PONENT,Carrer
PONENT,Drecera
PONENT,Plaça
PONT DEL DIARI,Plaça
PORTERS, DELS,Plaça
PRESSEC,Passeig
PUJOLAR,Carrer
QUADRA DE CANALS,Carrer
RABASSADA A LA FLORESTA,Carretera
RABASSALET,Cami
ROSA MARINE,Carrer
ROSARI,Carrer
RUBIES,Plaça
RUBIES,Paratge
RUDA,Carrer
SAGUES,Paratge
SALADRIGUES,Paratge
SALUT,Paratge
SANATORI FUMET,Paratge
SANDAL,Carrer
SANT CRIST,Cami
SANT CRISTOFOR,Carrer
SANT EUSEBI,Carrer
SANT FELIU,Paratge
SANT JOAN,Avinguda
SANT JOAN,Plaça
SANT JOSEP,Avinguda
SANT JOSEP ORIOL,Carrer
SANT JULIA,Paratge
SANT PAU,Carrer
SANT PAU,Passatge
SANT SALVADOR,Paratge
SANTA CREU D'OLORDA
SARDANES,Carrer
SEGALA,Paratge
SERRETA,Carrer (Impares del 51 al final) (Pares del 22 al final)
SOL I AIRE,Avinguda
TARRUELL,Avinguda
TARRUELL,Escaleras
TIL.LERS,Passeig
TROANES,Carrer
TURO,Carrer
TURO DEL FUMET,Carrer
TURO DEL SOL,Carrer
VALLVIDRERA,Carrer
VALLVIDRERA,Carretera (Pares del 80 al 120)
VALLVIDRERA,Drecera
VERDAGUER,Carrer
VERDAGUER,Paratge
VERGE DE MONTSERRAT,Avinguda
VISTA RICA
XIPRER,Passeig